1
:: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Institute of Vocational Education, Bangkok ::
 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน และสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563
นักศึกษาชั้นปี 2 เข้าระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา นักศึกษาชั้นปี 1 ใช้รหัสบัตรประชาชน
 
 
นักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 2562 ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและกรอกข้อมูลเพิ่มเติม