ประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาพ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาพ ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจากวิทยาลัยในสังกัด เพื่อเสนอแนะแนวคิดในการดำเนินโครงการของแต่ละวิทยาลัยให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ความต้องการ ของโครงการสถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาพ

 

 
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร