ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและสรุปผลการดำเนินงาน วางแผนการทำงานของแต่ละฝ่าย

 

 
 
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร