การประชุม ติดตามการดำเนินการ "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" โดยใช้รูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ม.ย.ส.)

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุม ติดตามการดำเนินการ "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" โดยใช้รูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (ม.ย.ส.) จัดขึ้น ณ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ 11 กันยายน 2560 โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในครั้งนี้ ซึ่งที่ปรึกษาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ นายนพพร สุวรรณรุจิ และคณะประสงค์จะขอพบผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการ

 
   
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร