การประชุม จัดทำวารสารวิชาการนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานค

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดการประชุม จัดทำวารสารวิชาการนวัตกรรมขึั้น วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งผู้จัดทำวารสารจากวิทยาลัยในสังกัด เพื่ออธิบายแนวทางในการจัดทำให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

 
   
   
 
   
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร