โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีท รีสอร์ท

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีท รีสอร์ท โดย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ประธานอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สถาบัน, รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, นางสุวรรณี คำมั่น ผู้บริหารวิทยาลัยและผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมในครั้งนี้

 
   

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร