โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการการสัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ขึ้น ณ ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี นายสุรพล จิรวรเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บรรยาย
พร้อมทั้งผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 
   
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร