นิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้านิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี โดยคณะกรรมการนิเทศหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้ง ๑๓ แห่ง ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ได้เข้านิเทศสถานศึกษาจำนวน ๒ แห่งคือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาและวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

แห่งที่ ๑ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

 

 
แห่งที่ ๒ ณ วิทยาลัยอาเทคนิคดุสิต
 
 
สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Facebook สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร