กฐินสามัคคีสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ณ วัดป่าหนองเอี่ยน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดป่าหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดย ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบัน ภาคเช้า ๐๗.๓๐ น. ทำบุญใส่บาตพระสงฆ์ ๒๐ รูป และเวลา ๑๑.๐๐ น. เริ่มพิธีทอดกฐิน

 

 
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร