งบทดลอง 2560 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม  
งบทดลองประจำเดือนเมษายน  
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม  
งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน  
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม  
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม  
งบทดลองประจำเดือนกันยายน  
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Institute of Vocational Education, Bangkok