งบทดลอง 2560 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน  
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน  
รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน  
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน
รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Institute of Vocational Education, Bangkok