งบทดลอง 2560 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน  
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน  
รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน  
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม  
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน
รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม
งบทดลอง 2561 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม
รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน
รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม
รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร Institute of Vocational Education, Bangkok