โครงการ An Intensive Dynamic English Day

ภายใต้นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้ม แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดโครงการ An Intensive Dynamic English Day ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีวิทยา Mr.Vince Goldie เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ จากวิทยาลัยในสังกัดเข้าร่วมอบรม
 
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

 
 
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร