การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์(นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา พร้อมทั้งคณะกรรมการสภาสถาบันและคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยในสังกัด

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร