โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม แคปปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 

 
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร