สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคก 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานกฐินสามัคคี ณ วัดโคก โดยมีคณะผู้บริหาร รศ.ดร.จีรเดช  อู่สวัสดิ์(นายาสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร), รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์(กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร), ดร.ชมพูนุช  บัวบังศร(ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร), นายสุชาติ  เทพสง่า(รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร), นางอุมาพร ไชยจำเริญ(รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร), นายสุรพล  จิรวรเดช(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร), นางสาวฉันทนา  โพธิครูประเสริฐ(ผู้อำนวยการวิทยาลัยกาญจนาภิเษก มหานคร), นางภาณัททกา  วงษากิตติกุล(รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร วิทยาลัยกาญจนาภิเษก มหานคร), นายสุวัฒน์  รัตนปริคณน์(ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต) และบุคลากรจากสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. ตั้งกองกฐิน หลังจากนั้น พระสวดมนต์ให้พร ถวายภัตตาหารเพล ช่วงบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มพิธีทอดกฐินสามัคคี ก่อนทำพิธีทอกกฐินสามัคคี ร่วมกันสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อทำพิธีเสร็จ ทางวัดได้มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าภาพ และสรุปยอดรวมของผู้ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้รวมแล้วได้ ๒,๒๘๔,๙๙๐ บาท ขอให้บุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำบุญในวันนี้ ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ หน้าที่การงานก้าวหน้า คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาเทอญ

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร