โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

    ดร.ชมพูนุช บัวบังศร(ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร) เป็นประธานในการเปิดโครงการ วิทยากรโดยนายสุชาติ กิจพิทักษ์ และคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานศึกษาในสังกัด ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
     
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร