ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีสำคัญ
ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธีใส่บาตรและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมโกศ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิผลอดุลยเดช ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
     
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร