การประชุมคณะทำงานการซ่อมกังหันน้ำชัยพัฒนา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

     โดยมีนายสุชาติ  เทพสง่า(รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร) เป็นประธานในการประชุม และมีคณะทำงานการซ่อมกังหันน้ำชัยพัฒนาจากวิทยาลัยในสังกัดทั้ง 13 แห่ง เข้าร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการซ่อมกังหันน้ำชัยพัฒนา

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
     
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร