งานแถลงข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีวศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีวศึกษา ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานงานแถลงข่าว ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นจำนวน ๓,๒๐๐ คน จาก ๒๓ สถาบัน ในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จะจัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร