วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ สถาบันและตัวแทนนักศึกษา ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง ๒๓ สถาบันและตัวแทนนักศึกษา ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยได้เชิญตัวแทนจากสำนักพระราชวังให้คำปรึกษา และแนะนำในการฝึกซ้อม เพื่อถ่ายทำVTR เป็นแบบอย่างให้ทุกสถาบัน เพื่อฝึกซ้อมก่อนที่จะซ้อมรวมทั้งหมด ๓,๒๐๐ คน ในวันซ้อมใหญ่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ และรับพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 
   
   
   
   

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร