งานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๙
"ผู้ทรงคุณค่า อำลาราชการ ด้วยวันวานที่ภาคภูมิ"
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
โดยมี รองศาสตราจารย์จีรเดช  อู่สวัสดิ์(นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร) เป็นประธานในพิธี มีผู้เกษียณราชการจำนวน ๔๗ ท่าน ซึ่งในช่วงแรกจะมีการลงทะเบียนและติดดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้นเชิญรับประธานอาหารร่วมกัน ในเวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นการเริ่มพิธีเปิดงานรับชม VTR สถาบันการอาชีวศึกษากรุงมหานคร, VTR ผู้เกษียนอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ จากนั้นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร(ดร.ชมพูนุช  บัวบังศร) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และประธานในพิธี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร(รองศาสตราจารย์จีรเดช อู่สวัสดิ์) กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงมุทิตา จากนั้นมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชาร เชิญผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจ ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับผู้บริหาร จากนั้นเชิญผู้เข้าร่วมงานร้องเพลงร่วมกัน
   

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
 ที่อยู่: อาคารวิทยาลัย เทคนิคราชสิทธาราม เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร