การประชุมขับเคลื่อน "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ"

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ชั้น ๓

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อน "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ" โดยมี ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้อำนวนการ รองผู้อำนวยการและคณาจารย์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณางบประมาณสำหรับการดำเนินงาน "สถานศึกษาคุณธรรมบูรณาการเสริมสร้างสุขภาวะ"
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร