"๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์"
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น.
 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

ดร.ชมพูนุช  บัวบังศร(ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร) ร่วมเป็นเกียรติในงาน "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ" ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร โดยมี นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ(ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร), นางสาวสมจิตร์ ลักษมีวงศ์(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ), นางภาณัททกา วงษากิตติกุล(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร) พร้อมทั้งคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตำรวจ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนสงบนิ่ง พร้อมกล่าวปฏิญาณตนเพื่อทำความดีถวายพ่อ และแสดงสัญลักษณ์ด้วยการใช้มือขวาทำท่าชี้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ ทับบริเวณหน้าอกซ้าย จากนั้นร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันทำกิจกรรมย้อมผ้า, ปลูกต้นไม้ เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อแสดงถึงพลังความเป็นหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และทำความดีเพื่อสังคมถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร