สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวอาสา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ในช่วงเทศกาล เพื่อเป็นกำลังใจให้แกนักศึกษาที่มีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน
 

 
 
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวอาสา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ในช่วงเทศกาล เพื่อเป็นกำลังใจให้แกนักศึกษาที่มีจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร