สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครตรวจศูนย์อาชีวอาสาทั้ง ๑๐ ศูนย์ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี2
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วิทยาลัยการอาชีพมหาราช วิทยาลัยการอาชีพเสนา
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง และวิทยาลัยการอาชีพบรรหาร-แจ่มใส

 
 
   
   
   
   
 
 
 

 

 

 

คู่มือฉบับย่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 18ก.พ.59
 
 
 
แผนที่จาก Google
 
Download Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่อยู่: สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 19 ซ.เอกชัย 116 ถนนเอกชัย แขวงบอน เขตบางบอน กทม. 10150 แผนที่สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร